Çalışma Notlarım

Code Quality

Sunum

Eğitim Notları

Kod Kalitesini Etkileyen Faktörler

Teknolojinin Yazılım Mimarisine Etkisi

Tasarım Örüntüleri (Design Patterns)

AWS Üzerinde Mimari Yaklaşımlar